Warszawa dn. 25 maja 2018 r.

BELNEA SP. Z O.O

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie 25 maja br. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby znajdujące się w bazie dane osobowe Naszych Klientów były bezpieczne.

 • Jako administrator firma Belnea Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celach zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji;
 • Dane osobowe zostają pozyskane tylko i wyłącznie na podstawie:
 • formularza zamówień,
 • formularza kontaktowego.
 • W zależności od łączących Cię z Belnea Sp. z o.o. relacji, Belnea Sp. z o.o. może przetwarzać następujące dane osobowe, w szczególności:

- dane osobowe (imię, nazwisko)

- dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres mailowy, adres wysyłki zamówienia)

Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Belnea Sp. z o.o., będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Dane osobowe są udostępniane tylko zaufanym partnerom handlowym tj. firmom kurierskim, zapewniającym obsługę IT oraz obsługę księgową.

Poniżej kilka szczegółowych informacji - zachęcamy do zapoznania się z nimi:

 1. Nasze dane kontaktowe to: Belnea Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 02-366 Warszawa.
 2. Z administratorem danym można skontaktować się poprzez adres mailowy: biuro@belnea.pl lub telefonicznie pod numerem tel. +48 578 898 885 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli zawarta została umowa dot. świadczenia usług), umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Pani/Pana o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty usług reklamowych lub przesłanie oferty naszych usług reklamowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
 1. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Belnea Sp. z o.o. narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.